Điểm tin

Báo cáo: Hành vi người dùng liên quan đến các sự kiện trực tiếp

Hương Nguyễn | Vibizdata

Xu hướng trải nghiệm các sự kiện trực tiếp đang ngày càng phổ biến bởi sự xuất hiện của hàng loại các sự kiện âm nhạc, thể thao và truyền hình trực tuyến.

Báo cáo này được biên dịch bởi Vibiz Monitor.