Điểm tin

BlackBerry chia tách BBM, ngừng hỗ trợ chuyển đổi nền tảng từ sau ngày 25/9

| Theo TNO

Các thay đổi mới của BlackBerry dành cho BBM sẽ khiến nhiều người khó khăn hơn trong việc chuyển đổi BBID giữa các thiết bị BB10 và BBOS sang các nền tảng khác.

Hành động của BlackBerry khiến người dùng BBM khó di chuyển giữa các nền tảng

Theo PhoneArena, trong thời gian gần đây nhiều người dùng BBM đã gặp sự cố khi cố gắng chuyển tài khoản BBM từ nền tảng này sang nền tảng khác. Cụ thể, họ không thể truy cập vào các địa chỉ liên lạc, nhóm và kênh BBM sau khi chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác.

Nguyên nhân được xác định vì BlackBerry đang thay đổi chính sách dành cho BBM khiến máy chủ của nó tạm thời không làm việc. Công ty Canada thông báo rằng họ đã quyết định chia tách BBM thành ba dịch vụ riêng biệt, gồm BBM Enterprise cho tất cả các thiết bị; BBM Consumer cho BBOS và BB10; cùng BBM Consumer dành cho Android, iOS và các thiết bị của Microsoft. Những thay đổi này nhằm ngăn chặn các tài khoản người dùng BBM trên BlackBerry 10 chuyển BBID sang thiết bị chạy Android, iOS hoặc Windows Phone.
Theo BlackBerry, người dùng BBM trên BB10 và BBOS có thể chuyển sang thiết bị Android, iOS hoặc Microsoft thông qua BBID hiện tại của mình với tất cả các địa chỉ liên hệ được duy trì nhưng họ sẽ không còn có thể chuyển về thiết bị BB10 hoặc BBOS bằng BBID nữa.

Hơn nữa, kể từ sau ngày 25/9 người dùng BBM sẽ không còn có thể chuyển sang thiết bị Android, iOS hoặc Microsoft bằng cách sử dụng BBID hiện tại. BlackBerry sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa các thiết bị BBOS và BB10 thông qua BBID hiện tại sau ngày 25/9. Khi chuyển sang thiết bị Android, iOS hoặc Microsoft sau 25.9 người dùng sẽ được yêu cầu BBID mới và kết nối lại với các địa chỉ liên lạc. Người dùng BBM Enterprise không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, ngoại trừ việc họ sẽ không thể di chuyển tài khoản của họ vào tài khoản BBM Consumer dành cho Android, iOS và Microsoft thông qua BBID.

Tin tốt là BlackBerry có kế hoạch bổ sung một tính năng mới gọi là MPoP (Multiple Points of Presence), cho phép người dùng có BBM Enterprise chạy đồng thời trên tất cả các thiết bị sử dụng cùng một BBID.